Sdp Valkeakosken ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 15.11.2021

Etusivu
Petra Pikkanen, sd-valtuustoryhmän sihteeri

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat Tänään tässä salissa voidaan kuulla historian lehtien havinaa. Meillä on avaimet uudenlaiselle hyvällä, positiiviselle vuorovaikutukselle, kun uusi kaupunginjohtaja ja uusi valtuusto pääsevät yhdessä rakentamaan hyvinvoivaa Valkeakoskea. Käsittelyssä on talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma suunnitelmakaudelle 2022-2024. Tälle ajanjaksolle ajoittuu Suomen sotien jälkeisen historian merkittävin muutos kunnissa ja kaupungeissa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Tämä on muutos, jonka valmistelut ovat alkaneet ennen kuin tässä salissa nuorimmat henkilöt olivat edes syntyneet. Ja tänään päätettävällä suunnitelmakaudella tuo muutos tulee todeksi. Varmasti meistä kukaan ei vielä 100% ymmärrä muutoksen vaikutuksia kuntien rooliin tulevaisuudessa, mutta meillä Valkeakoskella on kaikki ne pelimerkit, joilla rakentaa Valkeakoskesta yksi Pirkanmaan vetovoimaisimmista kunnista.

Me rakennamme hyvinvointia huomiselle. Me sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä haluamme olla tekemässä hyvinvointi-investointeja niin tulevalle suunnitelmakaudelle kuin myös tulevaisuudessa. Me tulemme tekemään tähän talousarvion pohjaesitykseen muutamia muutosesityksiä, ennen kaikkea hyvinvointi-investointien näkökulmasta. Meillä on toki haasteita:

* Väestökehitys, ensisijaisesti ikääntyvän väestön voimakas kasvu suhteessa uusiin syntyviin kuntalaisiin. Meidän tulee miettiä mm. asuntotuotannossa se, miten pystytään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin, kun meillä on runsaasti fyysisesti hyväkuntoisia, mutta vaikeasti muistisairaita asukkaita. Tämä on yksi tulevaisuuden kuvia. Ja mitkä ovat ne vetovoimatekijät, jolla saadaan Valkeakoskelle uusia asukkaita. Monipaikkaisuus voisi olla myös yksi Valkeakosken valtti.

* Muuttuva elinkeinorakenne. Tällä suunnitelmakaudella Valkeakosken kaupunki täyttää 100 v ja ensi vuonna vietetään teollisuuden 150v juhlavuotta, joka tulee näkymään täällä meillä Valkeakoskella. Mutta Valkeakoski on tänään ja tulevaisuudessa myös paljon muuta, kuin tehdaskaupunki. Se on uusia palveluita, matkailua, kulttuuria, liikuntaa, uusia innovaatioita ja uutta teknologiaa. Ollaan rohkeita ja avoimia uudella.

* Liikenne. Työelämän moninaisuus, pendelöinti, yritysten houkuteltavuus Valkeakoskelle ja ilmastomuutos haastavat meitä miettimään ja kehittämään niin tieverkkoa, julkista liikennettä kuin myös esim. rataliikenteen mahdollisuuksia. Unohtamatta monipuolisia pyöräilyliikenteen mahdollisuuksia. Ilmastomuutos haastaa kuntakenttää myös muutenkin kuin vain liikenteen osalta tekemään päätöksiä kestävän ilmastopolitiikan näkökulmasta. Haasteisiin on aina olemassa ratkaisuvaihtoehtoja. Ja niitä me tänäänkin tässä talousarviokäsittelyssä olemme yhdessä etsimässä – ratkaisuja. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä lähtee siitä lähtökohdasta, että tästä talousarviosta selvitään veroja korottamatta.

Meidän sosialidemokraattisen valtuustoryhmän sydän sykkii hyvinvoinnille ja siksi me haluamme nostaa esiin tästä talousarviosta muutamia tärkeitä teemoja. Me kaikki tiedämme, että mielenterveyden haasteet ja ongelmat, mielen pahoinvointi on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Tarvitaan kynnyksettömiä palveluita, jonne kuntalainen pääsee nopeasti avun piiriin. Korona-aika erityisesti nuorten pahoinvointia on lisääntynyt ja nuorisopsykiatristen palveluiden tarve on huutava. Pelkästään lasten ja nuorten lähetteiden määrä sairaanhoitopiirissä yli 180 päivää hoitoon pääsyä odottavissa on nyt 1765, kun vajaa 10 vuotta sitten se on ollut 455. Myös työikäisissä sairaslomien määrä erityisesti mielenterveydellisistä syistä on jyrkästi kasvava. Tarve toiselle kokopäivätoimiselle depressiohoitajalle on ilmeinen. Me uskomme vahvasti, että tässä salissa on tänään se viisaus ja tahtotila, että tämä hyvinvointi-investointi toteutuu.

Valkeakoski on koulutuskaupunki. Meillä on lapsille mahdollisuus aina 2 vuotisesta esiopetuskokeilusta alkaen jatkaa opintoväylää laajennetussa perusopetuksessa maksuttomalle toiselle asteelle, ammattikorkeakouluun ja aina yliopistoon saakka tai vaikka Päivölästä matemaatikkojen kärkijoukkoon. Meillä on nyt varsin toimiva palveluverkkosuunnitelma, tulossa eteläinen yhtenäiskoulu ja loistava campusalue. Kun me kovasti mietitään, että mitä ne on ne vetovoimatekijät, jolla me houkutellaan uusia kuntalaisia – ne on meillä jo pitkälti olemassa. Vielä, kun saada riittävästi tukitoimia, oppilashuollon resursseja ja vaikkapa ap/ip-toiminnan laajentamista, niin meillä on varsin laadukas jana varhaiskasvatuksesta aina vapaaseen sivistystyöhön. Profiilin nosto todelliseksi koulutuskaupungiksi on paikallaan. Investoinneissa voimme nähdä huomattavat panostukset lapsiin ja nuoriin mm. koko keskustan alueen läpi kulkevalle vihreälle vyöhykkeelle skeittiparkin, hyvinvointipuiston ja Tehtaan kentän osalta.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä Koko Valkeakosken kaupungin kehittäminen on tärkeää, ei vain yhteen suuntaan, ei vain omakotiasumiseen. Monipuolinen kaupunkirakenne rohkeilla avauksilla kaavoitukseen herättää mielenkiintoa uutta kotia etsivien joukossa. Myös erilaisia asumisen muotoja on hyvä miettiä. Meillä on valitettavasti asuinalueita, joiden kehittäminen ei ole päässyt etenemään toivotulla tavalla. Aivan niin kuin Sassi ja Eerola, myös upea ja luonnonkaunis Sointula on jäänyt monista yrityksistä huolimatta ns.pöytälaatikkoon pölyttymään. Nyt meillä on kaupungissa uudet tuulet ja myös upea Sointula on aika nostaa arvoiseensa asemaan, kehityksen kärkeen. Vajaan 2 000 asukkaan asuinalue sijaitsee 2 km päässä kaupungin keskustasta, bussit kulkee ja kaunis rantatie mahdollistaa suhauttaa kaupunkiin pyörällä muutamassa minuutissa. Sointulassa on vasta remontoituja, Valkeakosken Asuntojen asuntoja edullisia vuokra-asuntoja, suorat ulkoilureitit niin Riippusilloille kuin Korkeakankaalle, on venelaiturit ja uimarannat, matonpesupaikat ja kyllä, se surullisen kuuluisa ostari, jossa jo näemme tulevaisuudessa uuden Sointulan helmen, yhdistetyn ostos- ja palvelukeskuksen. Sointulan kehittämissuunnitelmassa toivomme yhteistyötä tehtävän myös alueen asukkaiden kanssa. Olisiko Valkeakoskella muutenkin jo aika miettiä asuinalueille osallistavaa budjetointia? Tässä yhteydessä on tuotava esiin harmitus siitä, että talousarviokirja pitää sisällään esityksen konsernitavoitteissa, että Valkeakosken Asunnot Oy alkaisi jakaa osinkoa tuloksestaan. Vuokratulot ovat Asuntojen ainoa tulonlähde, joten vokristahan tämä loppupelissä otetaan. Entäs Asuntojen omistama tehostetun palveluasumisen yksikkö Kantele, jossa ikäihmisiämme asuu – heiltäkö myös alamme perimään osinkoa asumisesta? Tätä meidän ryhmämme ei kannata.

Tämä talousarviokirja ja taloussuunnitelma pitää sisällään monia asioita, joihin tässä voisi ottaa kantaa, mutta me sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä haluamme nostaa vielä yhden asian – yhden kissan pöydälle. Valkeakosken kaupungin markkinointi on meidän jokaisen kuntalaisen asia. Meitä on täällä 20 674 markkinoijaa ja me luottamushenkilöt olemme tämän kaupungin kasvot ulospäin. Etenkin sosiaalisen median kanavissa, meidän ihan jokaisen tässä salissa, tulee miettiä, miten me puhumme toisistamme ja miten me puhumme tästä meidän kaikkien yhteisestä kodista – Valkeakoskesta. Tuppukylästä, kuolleesta kylästä puhumisen aika on ohi. Valkeakoski on kaupunki, joka koostuu elinvoimaisista kylistä ja asuinalueista. Valitettavasti, välillä ,varsinkin somessa, huutelu on ollut niin törkeää, että sitä on ollut vaikea käsittää. Kuinka joku kehtaa.

Me, sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, haluamme olla mukana rakentamassa ja markkinoimassa hyvinvoivaa Valkeakoskea. Siihen kuuluu kanssaihmisten kunnioittaminen, yhdenvertaisuus ja positiivisen pöhinän ylläpitäminen. Voisinkin heittää tässä haasteen meille kaikille. Miten juuri sinä, olet edistämässä Valkeakosken imagoa ja meidän yhteisiä asioita somessa? Oletko sinä juuri se somehenkilö, jolla on ongelma joka ratkaisuun vai voisiko se olla toisinpäin? Että meillä luottamushenkilöillä olisi enemmän ratkaisuja kuin ongelmia. Tämän ryhmäpuheenvuoron olisi voinut aloittaa sanoilla: Elämme haastavia aikoja… Niinhän me aina elämme. Jokaisessa ajassa on omat haasteensa. Me sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä uskomme, että tänään tehtävät päätökset luovat mahdollisuuden tulevaisuudelle, jossa haasteisiin on aidot mahdollisuudet löytää ratkaisuja. Ja niitä me olemme täällä yhdessä etsimässä – ratkaisuja.