Aloitteet

KV 25.10.2021 Valtuustoaloite Olli Blomster ym.: Lasten leikkipaikkaruokailu kesäaikana

Koululaisille ei ole kesäloma aikaan tarjolla kouluruokailua ja tällöin voi lapsen riittävä ravitsemus jäädä toteutumatta. Perheissä ruokalaskun suurentuminen voi tuntua selvästi kukkarossa, etenkin suurempien lapsiperheiden kohdalla. Toisaalta on myös perheitä, joissa talous on kunnossa, mutta lapsen riittävä ravitsemus syystä tai…
Lue lisää

KV 25.10.2021 Valtuustokysymys: Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa

Kuntalain 39 §:ssä on määritelty kunnanhallituksen tehtävät, ja siellä kohdassa 9 määritetään yhdeksi tehtäväksi vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta. Valkeakosken kaupunginhallitus on 5.9.2016 hyväksynyt asiakirjan: ”Valkeakosken kaupunginhallituksen työskentelyn pelisäännöt”. Tämä asiakirja löytyy Valkeakosken kaupungin tweb-portaalissa kohdasta Sääntötohjaus. Kyseissä asiakirjassa lukee kohdassa…
Lue lisää

KV 20.9.2021 Valtuustoaloite Sari Pulla-Savolainen ym.: – Puuroaamiaistarjoilu perussopetukseen

Perusopetuksessa kokeiltiin halukkaille Naakassa ja Leppälässä 16.11-23.12.2020 puuroaamiaista. Edellytyksenä tälle oli, että valvonta suoritettiin koulun taholta. Tarjolla oli vaihdellen eri viljojen vesipuuro, vaihtoehtoisesti marjakeiton/marjojen/hillon/sokerin tai maidon kera. Syy aamiaispuurokokeilulle ruokapalveluissa oli, että haluttiin selvittää, onko aamupuurolla vaikutusta aamupäivien opetustuntien levottomuuteen.…
Lue lisää

KV 20.9.2021 Valtuustoaloite Sari Pulla-Savolainen – Maksuton koulukuljetus myös aamu- ja/tai iltapäiväkerhoon osallistuville oppilaille (, mikäli he ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukyytiin)

Koulutus- ja hyvinvointikeskus myöntää ja järjestää maksuttoman kuljetuksen koulumatkoille, kun kriteerit näiden saamiseksi täyttyvät. Maksuttomiin kuljetuksiin ei ole oppilailla oikeutta, mikäli oppilas käy aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa ennen koulupäivän alkua tai sen jälkeen. Tämä ei ole perheiden arjen kokonaisturvallisuutta tukevaa eikä…
Lue lisää

KV 20.9.2021 Pekka Järvinen ym.: Valtuustoaloite: Pysäköntialue Sointulan venerantaan

Valkeakosken kaupungilla on Sointulassa venepaikkoja 132 ja myös veneiden talvisäilytyspaikkoja 71 sekä yleisessä käytössä oleva mattojen pesupaikka. On jokseenkin outoa, ettei alueella on yhtään virallista pysäköintipaikkaa?  Kuitenkin lähes kaikki keillä venepaikka alueella on, kulkevat autoilla rantaa jo pelkästään tavaroiden kuljetusten…
Lue lisää

KV 20.9.2021 Valtuuustoaloite Pekka Järvinen ym.: Kuntalaisille virkistysalue Mallasveden saariin

Luonnossa liikkuminen on Suomessa lisääntynyt koronan myötä merkittävästi. Kansalaiset ovat heränneet huomaamaan kuinka merkittävä tekijä niin fyysisen kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta hetki rauhoittua luonnossa on. Valitettavasti varsin monet eivät pysty täysin nauttimaan meidän 40 kansallispuistosta tai vain oman kunnan alueella…
Lue lisää

KV 23.8.2021 Valtuustokysymys Pia Hänninen yms.: Maskien saatavuus ja hankkiminen Tietotien lukioon

Syksyn ylioppilaskirjoitukset lähestyvät ja korona jyllää edelleen. Onnistuminen ylioppilaskirjoituksissa on nykyjärjestelmällä äärimmäisen tärkeää jatko-opiskelupaikan suhteen, joten kaikki keinot tulisi olla käytössä, jotta koronatapaukset eivät vaaranna ylioppilaskirjoituksia.   Tietotien lukio tarjoaa maksuttomat kertakäyttömaskit 1. vuosiluokalle. Vähentääksemme riskiä sairastua/levittää koronaa kouluympäristössä, niin…
Lue lisää

KV 23.8. Petra Pikkanen ym.: Valkeakosken lasten parlamentti

Lasten Parlamentti toteuttaa nuorisolain 8§ mukaisia lasten- ja nuorten kuulemistavoitteita. Tavoitteena on että lapsista kehittyy aktiivisia kansalaisia ja vaikuttajia omassa lähiympäristössään ja yhteiskunnassa. Toiminta tukee lapsen omaa sosiaalista vahvistumista. Lasten Parlamentin kautta lapsi oppii miten päätöksenteko tapahtuu ja miten kansalainen…
Lue lisää

KV 14.6.2021 Valtuustoaloite Pia ym.: Iceherts toiminta Valkeakoskelle

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Icehearts-toimintamalli tarjoaa pitkäkestoista ja ammatillista kasvun tukea…
Lue lisää

VALTUUSTOALOITE SARI PULLA-SAVOLAINEN YM.: Selvitys Oppilas- ja opiskelijahuollon lainmukaisesta toteumasta sisältäen eritoten psykologin ja kuraattorin saavutettavuus lain edellyttämällä tavalla

KV 8.2.2021 Valkeakosken kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2019 talousarviokokouksessa Yleissivistävän koulutuksen suunnittelukauden toimenpiteisiin kaupunkistrategian toteuttamiseksi TA 2020 s. 60= seuraavan kohdan: ”Selvitetään oppilas- ja opiskelijahuollon lainmukainen toteuma sisältäen eritoten psykologin ja kuraattorin saavutettavuus lain edellyttämällä tavalla. Selvityksen pohjalta tehdään tarvittaessa…
Lue lisää