Aloitteet

KV 14.6.2021 Valtuustoaloite Pia ym.: Iceherts toiminta Valkeakoskelle

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Icehearts-toimintamalli tarjoaa pitkäkestoista ja ammatillista kasvun tukea…
Lue lisää

VALTUUSTOALOITE SARI PULLA-SAVOLAINEN YM.: Selvitys Oppilas- ja opiskelijahuollon lainmukaisesta toteumasta sisältäen eritoten psykologin ja kuraattorin saavutettavuus lain edellyttämällä tavalla

KV 8.2.2021 Valkeakosken kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2019 talousarviokokouksessa Yleissivistävän koulutuksen suunnittelukauden toimenpiteisiin kaupunkistrategian toteuttamiseksi TA 2020 s. 60= seuraavan kohdan: ”Selvitetään oppilas- ja opiskelijahuollon lainmukainen toteuma sisältäen eritoten psykologin ja kuraattorin saavutettavuus lain edellyttämällä tavalla. Selvityksen pohjalta tehdään tarvittaessa…
Lue lisää

Valtuustoaloite Sari Pulla-Savolainen ym.: Teollisuus- ja yritystonttien hintojen tarkastelu yksilöllisesti ja joustavasti

KV 8.2.2021 Valkeakosken kaupungin Elinkeino-ohjelman tavoitealueisiin on kirjattu, että ” Kaupunkiin saadaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja asukkaita”. Valkeakoskella on tarjota yrityksille tontteja, mutta ne eivät ole menneet kaupaksi sillä intensiteetillä, mikä on ollut odotusarvona. Kaupungin nettisivuilla todetaan ” Yritys- ja…
Lue lisää

Valtuustoaloite Joni Kumlander ym.: Vammaisvaikutusten arviointi päätöksenteossa

KV 8.2.2021 Me valtuutetut esitämme, että vammaisvaikutusten arviointi tulee saattaa velvoittavaksi päätöksenteossa Valkeakosken kaupungilla. Monet muut vaikutukset arvioidaan, mutta vaikutukset vammaisten elämään jää tekemättä. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, ettei vammaisvaikutusten arviointikriteeristöä ole edes laadittu. Päättäjillä ei ole edes teoriassa…
Lue lisää

VALTUUSTOALOITE Pia Hänninen ym.: Valkeakosken henkilöstölle koronalisä

KV 14.12.2020 Me allekirjoittaneet esitämme valtuustoaloitteena, että Valkeakoskella selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön koronalisä henkilöstön palkkausjärjestelmässä korona-aikana. Valkeakoskella 14.12.2020
Lue lisää

VALTUUSTOALOITE Joni Kumlander ym.: Kouluväkivaltaan puuttuminen

KV 14.12.2020 Kouluväkivaltaa tulee ehkäistä tiiviillä viranomaisten tekemällä yhteistyöllä, joka osallistaa jokaisen osapuolen perheineen. Kautta aikojen on puhuttu koulukiusaamisesta, mutta siihen puuttuminen on ongelmallista eikä sana anna riittävää käsitystä asian vakavuustasosta. Koulujen vastuulla rehtorien johdolla on ollut vastuu puuttumisesta ja…
Lue lisää

VALTUUSTOALOITE Pia Hänninen yms.: Valkeakosken kaupungin liittyminen ”Syrjinnästä vapaa alue” – kampanjaan ja Pride-liputus Valkeakoskella

KV 21.9.2020Perus- ja ihmisoikeudet tai yhdenvertaisuus eivät ole mielipidekysymyksiä eivätkä vain hyviä päiviä varten. Perus- ja ihmisoikeudet takaavat turvan kaikille, ja suojaa tarvitsevat erityisesti yhteiskunnassa heikoimmissa asemissa olevat ihmiset. Näin kirjoitti Valkeakoskella syntynyt yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä vuonna 2018, YK:n yleismaailmallisen…
Lue lisää

VALTUUSTOALOITE Pia Hänninen yms.: Karjalantien talonumeroinnin selkeyttäminen

KV 21.9.2020 Karjalantie sijaitsee Valkeakoskella Ulvajanniemessä. Asuintalojen numerointi on todella sekava, koska Karjalantien tornitalot numerot 3, 5 ja 7 sijaitsevat täysin eri paikassa kuin eri teiden varressa olevat Karjalantien kerrostalot numerot 2 ja 4. Navigaattorit neuvovat ajoreittejä vaihtelevalla menestyksellä, väliin…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Hänninen Pia ym: Apian uimarannalle hyppytorni

Valtuutettu Pia Hänninen esitti allekirjoittamansa sekä valtuutettujen ReinoNiska, Minna Hölttä, Joni Kumlander, Kai Muukkonen, Erja Eloranta, KariHelenius, Jyrki Kivinen, Pentti Hupanen, Marko Itkonen, Henry Rantaniemi,Petri Latosaari, Sari Pulla-Savolainen, Tapio Takku sekä Vilho Lehtinen allekirjoittaman seuraavan hallintosäännön 15 luvun 104 §:n…
Lue lisää

Valtuustoaloite: Kumlander Joni ym.: Lapsiperheiden kotipalvelun kehittäminen

KV 10.2.2020 Valtuutettu Joni Kumlander esitti allekirjoittamansa ja valtuutettujen Pentti Hupanen, Kari Helenius, Vilho Lehtinen, Tapio Takku, Erja Eloranta, Reino Niska, Jyrki Kivinen, Petri Latosaari, Henry Rantaniemi, Pekka Järvinen, Sari Slawuta, Sari Ilovuori, Pia Hänninen, Marko Ikonen ja Sari Pulla-Savolainen…
Lue lisää