Aloitteet

KV 11.3.2024 Valtuustoaloite Pikkanen Vainio Petra ym.: Vajaakäytöllä olevien tilojen hyödentäminen nuorten harrastuskäyttöön

Valkeakoski on kaikenikäisten kulttuurikaupunki. Meillä on taiteen perusopetusta tarjolla jo pienestä pitäen niin tanssin, kuvataiteen, teatterin kuin musiikin saralla. Valkeakoskelta on ponnistanut vuosikymmenten saatossa kulttuurin ja taiteen ammattilaisiksi monia kuvataiteilijoita, näyttelijöitä, muusikoita… Taiteen perusopetuksen ulkopuolella meiltä kuitenkin valitettavasti puuttuu nuorille…
Lue lisää

Valtuustoaloite Sdp-ryhmäaloite: Kulttuurikeskus Luovan liikenne- ja pysäköintiratkaisut

Kulttuurikeskus Luovalla on paljon toimintaa ja tästä syystä parkkialue on käynyt pieneksi, eikä alue ole enää eri kulkijoille turvallinen. Autoja on parkissa myös Kaino Dahlin aukiolla, jota ei ole tarkoitettu parkkialueeksi ja se aiheuttaa myös ongelmia, koska sinne ajetaan kävelykäytävää…
Lue lisää

KV 12.12.2022 Valtuustoaloite: Järvinen Pekka ym.: 1.–2. – luokkalaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan maksut

Valtuusto käsitteli ja hyväksyi ap/ip – toimintaan liittyvän aloitteen juuri. Kuten kyseissä aloitteessa sanotaan ap/ip-toiminta on lapsille mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä. Valkeakoski on tuoreessa strategiassaan julistanut, että Valkeakoskella voidaan hyvin, ja että meillä panostetaan lapsiin januoriin.Perheiden taloudellinen tilanne on yleisen…
Lue lisää

KV 14.11.2022 Valtuustoaloite Ilona Antila-Dagnaud ym.: Vapaaehtoiskoordinaattori Valkeakoskelle

Vapaaehtoistyö on tavallisten ihmisten palkatonta toimintaa, jonka päämääränä on tuottaa yhteistä hyvää ja tehdä yhteiskunnastamme inhimillisempi. Vapaaehtoistoiminta hyödyttää niin sen kohteena olevaa yhteisöä kuin vapaaehtoista itseäänkin. Suomessa vapaaehtoistyön vuosittainen arvo on noin kolme miljardia euroa (soste.fi). Jokainen euro, joka sijoitetaan…
Lue lisää

KV 10.10.2022 VALTUUSTOALOITE Antila-Dagnaud Ilona ym.: Liityntäpysäköinnin parantaminen Valkeakoskella

Valkeakoski on liittynyt seutukunnan Nysse-liikenteeseen vuosi sitten. Tämä on lisännyt päivittäisiä bussivuoroja Tampereelle, madaltanut hintoja ja tehnyt julkisesta liikenteestä kilpailukykyisen matkustusvaihtoehdon Tampereen seudulle.  Valkeakoskella asutus on kuitenkin laajalle levittäytynyttä. Osa valkeakoskelaisista joutuu käyttämään omaa autoa päästäkseen Tampereelle menevän Nyssen pysäkille.…
Lue lisää

KV 12.9.2022 Valtuustoaloite Tuula Vallius ym. : Kaupunkilaisten säästöideat

Tässä maailmantilanteessa, jossa mekin elämme, ovat nyt kaikki mahdolliset säästökeinot tarpeen. Säästöä pitäisi tulla energian, veden, jätteiden käsittelyn ja kaiken ”turhan” haaskaamisen suhteen. Esitämmekin valtuustoaloitteena, että Valkeakosken asukkaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa oman kaupunkimme säästötoimiin siten, että julistetaan säästötalkoot-kampanja. Kampanjassa meistä…
Lue lisää

KV 27.6.2022 Valtuustokysymys: Nieminen Niina ym.: Valkeakosken kaupungin toimenpiteet liikenneturvallisuuteen Sorrilan koulun väistön ajaksi

Sorrilan koulun väistö laajenee Sorrilan koulun purkamisen ja Sorrilan yhtenäiskoulun rakentamisen myötä. Valkeakosken kaupunki on osoittanut Sorrilan koulun alakoulun oppilaille väistötilat Sassiin, Tietolaan, Roukkoon sekä valmistuvaan vapaa-aikakeskukseen. Tämä tarkoittaa muutosta totuttuihin koulumatkoihin. Koulumatkat tulevat sisältämään useita riskialttiita kohtia, esim. Palmunmäen…
Lue lisää

KV 27.6.2022 Valtuustoaloite: Pikkanen Petra ym.: Hankkeiden tiedot yhteen paikkaan – Hankesalkku työkaluksi

Kunnat käyttävät oman toimintansa kehittämiseen monenlaisia hankerahoituksia erilaisista rahoituslähteistä. Hankkeita tulee, hankkeita menee. Loppuraportteja, kehittämissuunnitelmia ja toimenpideohjelmia syntyy. Liian usein käy kuitenkin niin, että hanke vain päättyy ja kohta on käynnissä uusi hanke, jossa pyörää keksitään uudestaan. Loppuraportit, kehittämissuunnitelmat ja…
Lue lisää

KV 2.5.2022 Valtuustoaloite: Pulla-Savolainen Sari ym.: Erityisen ja tehostetun tuen toteutumisen seuranta ja raportointi

Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vamman tai vakavan sairauden vuoksi. Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea…
Lue lisää

KV 14.3.2022 Valtuustoaloite Niina Nieminen ym: Ulkovaatteiden hankinta varhaiskasvatuksen henkilökunnalle Valkeakoskella

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä. Työskentely edellyttää vankkaa kasvatuksen, varhaisen kehityksen ja oppimisen sekä varhaispedagogiikan asiantuntemusta. Päivittäin uuden opettamisen ja muun toiminnan ohjaamisen lisäksi opettajien sekä lastenhoitajien toimenkuvaan kuuluu myös…
Lue lisää