Aloitteet

KV 12.9.2022 Valtuustoaloite Tuula Vallius ym. : Kaupunkilaisten säästöideat

Tässä maailmantilanteessa, jossa mekin elämme, ovat nyt kaikki mahdolliset säästökeinot tarpeen. Säästöä pitäisi tulla energian, veden, jätteiden käsittelyn ja kaiken ”turhan” haaskaamisen suhteen. Esitämmekin valtuustoaloitteena, että Valkeakosken asukkaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa oman kaupunkimme säästötoimiin siten, että julistetaan säästötalkoot-kampanja. Kampanjassa meistä…
Lue lisää

KV 27.6.2022 Valtuustokysymys: Nieminen Niina ym.: Valkeakosken kaupungin toimenpiteet liikenneturvallisuuteen Sorrilan koulun väistön ajaksi

Sorrilan koulun väistö laajenee Sorrilan koulun purkamisen ja Sorrilan yhtenäiskoulun rakentamisen myötä. Valkeakosken kaupunki on osoittanut Sorrilan koulun alakoulun oppilaille väistötilat Sassiin, Tietolaan, Roukkoon sekä valmistuvaan vapaa-aikakeskukseen. Tämä tarkoittaa muutosta totuttuihin koulumatkoihin. Koulumatkat tulevat sisältämään useita riskialttiita kohtia, esim. Palmunmäen…
Lue lisää

KV 27.6.2022 Valtuustoaloite: Pikkanen Petra ym.: Hankkeiden tiedot yhteen paikkaan – Hankesalkku työkaluksi

Kunnat käyttävät oman toimintansa kehittämiseen monenlaisia hankerahoituksia erilaisista rahoituslähteistä. Hankkeita tulee, hankkeita menee. Loppuraportteja, kehittämissuunnitelmia ja toimenpideohjelmia syntyy. Liian usein käy kuitenkin niin, että hanke vain päättyy ja kohta on käynnissä uusi hanke, jossa pyörää keksitään uudestaan. Loppuraportit, kehittämissuunnitelmat ja…
Lue lisää

KV 2.5.2022 Valtuustoaloite: Pulla-Savolainen Sari ym.: Erityisen ja tehostetun tuen toteutumisen seuranta ja raportointi

Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vamman tai vakavan sairauden vuoksi. Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea…
Lue lisää

KV 14.3.2022 Valtuustoaloite Niina Nieminen ym: Ulkovaatteiden hankinta varhaiskasvatuksen henkilökunnalle Valkeakoskella

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä. Työskentely edellyttää vankkaa kasvatuksen, varhaisen kehityksen ja oppimisen sekä varhaispedagogiikan asiantuntemusta. Päivittäin uuden opettamisen ja muun toiminnan ohjaamisen lisäksi opettajien sekä lastenhoitajien toimenkuvaan kuuluu myös…
Lue lisää

KV 14.2.2022 Valtuustoaloite Ilona Antila-Dagnaud ym.: Hyvinvointikampukselle esteetön ulkoilureitti

Valtioneuvosto on määritellyt toimenpideohjelman, joka tähtää ikääntyneille sopivien asuinympäristöjen kehittämiseen (YM047:00/2020). Vaikka vanhuspalvelut eli ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvätkin ensi vuonna hyvinvointialueen vastuulle, jäävät itse vanhukset kuitenkin fyysisesti asumaan tänne Valkeakoskelle. Näiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kaupungin…
Lue lisää

KV 13.12.2021 Valtuustoaloite Tuula Vallius ym.: Valkeakosken kaupungin tilat tuoksuttomiksi

Tuoksuyliherkkyys voi ilmetä esimerkiksi hajusteiden, tupakan tai muun ärsykkeen aiheuttamana kasvojen punoituksena sekä silmien ja nenän vuotamisena. Hajusteyliherkkyys voi aiheuttaa myös voimakkaampia fyysisiä oireita, kuten väsymystä, hengenahdistusta, pahoinvointia ja päänsärkyä. Oireet alkavat yleensä minuuteissa siitä, kun tuoksuyliherkkä on aistinut tuoksun.…
Lue lisää

KV 25.10.2021 Valtuustoaloite Olli Blomster ym.: Lasten leikkipaikkaruokailu kesäaikana

Koululaisille ei ole kesäloma aikaan tarjolla kouluruokailua ja tällöin voi lapsen riittävä ravitsemus jäädä toteutumatta. Perheissä ruokalaskun suurentuminen voi tuntua selvästi kukkarossa, etenkin suurempien lapsiperheiden kohdalla. Toisaalta on myös perheitä, joissa talous on kunnossa, mutta lapsen riittävä ravitsemus syystä tai…
Lue lisää

KV 25.10.2021 Valtuustokysymys: Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa

Kuntalain 39 §:ssä on määritelty kunnanhallituksen tehtävät, ja siellä kohdassa 9 määritetään yhdeksi tehtäväksi vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta. Valkeakosken kaupunginhallitus on 5.9.2016 hyväksynyt asiakirjan: ”Valkeakosken kaupunginhallituksen työskentelyn pelisäännöt”. Tämä asiakirja löytyy Valkeakosken kaupungin tweb-portaalissa kohdasta Sääntötohjaus. Kyseissä asiakirjassa lukee kohdassa…
Lue lisää

KV 20.9.2021 Valtuustoaloite Sari Pulla-Savolainen ym.: – Puuroaamiaistarjoilu perussopetukseen

Perusopetuksessa kokeiltiin halukkaille Naakassa ja Leppälässä 16.11-23.12.2020 puuroaamiaista. Edellytyksenä tälle oli, että valvonta suoritettiin koulun taholta. Tarjolla oli vaihdellen eri viljojen vesipuuro, vaihtoehtoisesti marjakeiton/marjojen/hillon/sokerin tai maidon kera. Syy aamiaispuurokokeilulle ruokapalveluissa oli, että haluttiin selvittää, onko aamupuurolla vaikutusta aamupäivien opetustuntien levottomuuteen.…
Lue lisää