Aloitteet

17.6.2024 Valtuustokysymys Sdp, Vas, Vihreät: Sointulan asuinalueen palvelut ja niiden saatavuus

Teimme v 2021 esityksen Sointulan kokonaisvaltaisesta kehittämissuunnitelmasta, ja valtuusto hyväksyi sen yksimielisesti talousarviokäsittelyssään. Nyt Sointulan alueen kehittäminen on karkaamassa Pälkäneen tien varteen, jonne on suunnitteilla päivittäistavarakauppa ja varhaiskasvatusyksikkö. Mitä tämä tarkoittaa Sointulan kehitykselle?
Lue lisää

Valtuustoaloite 17.6.2024 Yhteisaloite Sdp, vas, vihreät: Valkeakosken kaupungin on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta

Maksuton toinen aste otettiin käyttöön valtakunnallisesti elokuussa 2021 ja samalla oppivelvollisuus nousi 18 ikävuoteen. Oppivelvollisille myönnettiin maksuttomat oppimateriaalit sen vuoden loppuun asti, jona nuori täyttää 20 vuotta. Muutoksen ansiosta jokainen nuori sai lukion tai ammatillisen koulutuksen tutkinnon suoritettua riippumatta perheen…
Lue lisää

Valtuustoaloite 17.6.2024 Sari Pulla ym: Otetaan käyttöön Barnhus verkkokoulutus, jonka tarkoituksena on antaa ammattilaisille keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja toimia väkivaltaepäilyissä

Hyvinvointialueen määrärahojen supistuessa entisestään, karkaavat myös sen palvelut yhä kauemmaksi valkeakoskelaisilta. Hyvinvointijaosto on tehnyt sivistysjohtajan sekä hyvinvointikoordinaattorin kanssa työtä, jotta Valkeakosken ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhdyspintatyö tunnistettaisiin vastuuhenkilöineen sekä vaikuttamismahdollisuudet KotiKoskista Pirhaan päin vahvistuisivat. Tämä on kuitenkin pitkä ja kivinen tie…
Lue lisää

KV 11.3.2024 Valtuustoaloite Pikkanen Vainio Petra ym.: Vajaakäytöllä olevien tilojen hyödentäminen nuorten harrastuskäyttöön

Valkeakoski on kaikenikäisten kulttuurikaupunki. Meillä on taiteen perusopetusta tarjolla jo pienestä pitäen niin tanssin, kuvataiteen, teatterin kuin musiikin saralla. Valkeakoskelta on ponnistanut vuosikymmenten saatossa kulttuurin ja taiteen ammattilaisiksi monia kuvataiteilijoita, näyttelijöitä, muusikoita… Taiteen perusopetuksen ulkopuolella meiltä kuitenkin valitettavasti puuttuu nuorille…
Lue lisää

Valtuustoaloite Sdp-ryhmäaloite: Kulttuurikeskus Luovan liikenne- ja pysäköintiratkaisut

Kulttuurikeskus Luovalla on paljon toimintaa ja tästä syystä parkkialue on käynyt pieneksi, eikä alue ole enää eri kulkijoille turvallinen. Autoja on parkissa myös Kaino Dahlin aukiolla, jota ei ole tarkoitettu parkkialueeksi ja se aiheuttaa myös ongelmia, koska sinne ajetaan kävelykäytävää…
Lue lisää

KV 12.12.2022 Valtuustoaloite: Järvinen Pekka ym.: 1.–2. – luokkalaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan maksut

Valtuusto käsitteli ja hyväksyi ap/ip – toimintaan liittyvän aloitteen juuri. Kuten kyseissä aloitteessa sanotaan ap/ip-toiminta on lapsille mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä. Valkeakoski on tuoreessa strategiassaan julistanut, että Valkeakoskella voidaan hyvin, ja että meillä panostetaan lapsiin januoriin.Perheiden taloudellinen tilanne on yleisen…
Lue lisää

KV 14.11.2022 Valtuustoaloite Ilona Antila-Dagnaud ym.: Vapaaehtoiskoordinaattori Valkeakoskelle

Vapaaehtoistyö on tavallisten ihmisten palkatonta toimintaa, jonka päämääränä on tuottaa yhteistä hyvää ja tehdä yhteiskunnastamme inhimillisempi. Vapaaehtoistoiminta hyödyttää niin sen kohteena olevaa yhteisöä kuin vapaaehtoista itseäänkin. Suomessa vapaaehtoistyön vuosittainen arvo on noin kolme miljardia euroa (soste.fi). Jokainen euro, joka sijoitetaan…
Lue lisää

KV 10.10.2022 VALTUUSTOALOITE Antila-Dagnaud Ilona ym.: Liityntäpysäköinnin parantaminen Valkeakoskella

Valkeakoski on liittynyt seutukunnan Nysse-liikenteeseen vuosi sitten. Tämä on lisännyt päivittäisiä bussivuoroja Tampereelle, madaltanut hintoja ja tehnyt julkisesta liikenteestä kilpailukykyisen matkustusvaihtoehdon Tampereen seudulle.  Valkeakoskella asutus on kuitenkin laajalle levittäytynyttä. Osa valkeakoskelaisista joutuu käyttämään omaa autoa päästäkseen Tampereelle menevän Nyssen pysäkille.…
Lue lisää

KV 12.9.2022 Valtuustoaloite Tuula Vallius ym. : Kaupunkilaisten säästöideat

Tässä maailmantilanteessa, jossa mekin elämme, ovat nyt kaikki mahdolliset säästökeinot tarpeen. Säästöä pitäisi tulla energian, veden, jätteiden käsittelyn ja kaiken ”turhan” haaskaamisen suhteen. Esitämmekin valtuustoaloitteena, että Valkeakosken asukkaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa oman kaupunkimme säästötoimiin siten, että julistetaan säästötalkoot-kampanja. Kampanjassa meistä…
Lue lisää

KV 27.6.2022 Valtuustokysymys: Nieminen Niina ym.: Valkeakosken kaupungin toimenpiteet liikenneturvallisuuteen Sorrilan koulun väistön ajaksi

Sorrilan koulun väistö laajenee Sorrilan koulun purkamisen ja Sorrilan yhtenäiskoulun rakentamisen myötä. Valkeakosken kaupunki on osoittanut Sorrilan koulun alakoulun oppilaille väistötilat Sassiin, Tietolaan, Roukkoon sekä valmistuvaan vapaa-aikakeskukseen. Tämä tarkoittaa muutosta totuttuihin koulumatkoihin. Koulumatkat tulevat sisältämään useita riskialttiita kohtia, esim. Palmunmäen…
Lue lisää