KV 25.10.2021 Valtuustoaloite Olli Blomster ym.: Lasten leikkipaikkaruokailu kesäaikana

Aloitteet,Etusivu

Koululaisille ei ole kesäloma aikaan tarjolla kouluruokailua ja tällöin voi lapsen riittävä ravitsemus jäädä toteutumatta. Perheissä ruokalaskun suurentuminen voi tuntua selvästi kukkarossa, etenkin suurempien lapsiperheiden kohdalla. Toisaalta on myös perheitä, joissa talous on kunnossa, mutta lapsen riittävä ravitsemus syystä tai toisesta ei siitä huolimatta toteudu. Syitä on monia, mutta lapsi ei niihin syyllinen ole. Nämä ovat asioita, jotka näkyvät myös lastensuojelussa, ja kesäaika on vilkasta lastensuojeluilmoitustenkin näkökulmasta myös Valkeakoskella.


Leikkipuistojen kesäruokailu helpottaisi perheiden arkea. Kun lapsia ja perheitä kokoontuu puistoon yhteisen tekemisen äärelle, myös sosiaaliset kontaktit lisääntyvät. Hektistä pikkulapsiarkea elävälle vanhemmalle muiden vertaisten tuki voi olla ensiarvoisen tärkeää ja tuoda tarvittavan hengähdystauon perusarkeen. Monelle perheelle ja lapselle tämä olisi hyvä tapa luoda kontakteja, mutta monelle lapselle se saattaisi olla myös tapa saada edes yksi lämmin ateria päivässä, myös kesäloman aikana. Leikkipaikkaruokailu on hyvä keino tukea sekä fyysistä että henkistä jaksamista, niin lapsille kuin lasten vanhemmillekin.


Helsingissä ruokailua on järjestetty jo vuodesta 1942 lähtien. Valkeakoski voisi toimia tässä esimerkkinä pienempänä paikkakuntana koko Suomelle. Tämä toisi myös Valkeakoskelle mainetta lapsi- ja perheystävällisenä kaupunkina.
Me allekirjoittaneet ehdotamme Valkeakoskella järjestettäväksi kesälle 2022 neljän viikon kokeilujaksoa, koskien alle 18 vuotiaiden lasten ja nuorten ilmaista, niin kutsuttua leikkipaikkaruokailua. Kokeilujakson jälkeen voitaisiin kartoittaa, onko toiminnalle kysyntää jatkossa koulujen kesäloma-ajaksi kokonaisuudessaan.


Asian toteuttamiseen ja suunnitteluun olisi tärkeää saada mukaan mahdollisimman paljon myös yhdistyksiä ja muita vapaaehtoistoimijoita. Ruokailu voitaisiin toteuttaa arkipäivisin esim. yhdellä keskeisellä paikalla eteläpäässä ja yhdellä keskeisellä paikalla pohjoispäässä.

Valkeakoskella 25.10.2021