KV 25.10.2021 Valtuustokysymys: Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa

Aloitteet,Etusivu

Kuntalain 39 §:ssä on määritelty kunnanhallituksen tehtävät, ja siellä kohdassa 9 määritetään yhdeksi tehtäväksi vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta. Valkeakosken kaupunginhallitus on 5.9.2016 hyväksynyt asiakirjan: ”Valkeakosken kaupunginhallituksen työskentelyn pelisäännöt”. Tämä asiakirja löytyy Valkeakosken kaupungin tweb-portaalissa kohdasta Sääntötohjaus. Kyseissä asiakirjassa lukee kohdassa 5 näin:

5 Hallituksen yhteistyö toimielinten kanssa

Hallitus ja lautakunnat

Kaupunginhallituksen edustajalla on hallintosäännön perusteella läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Päätöksentekoon kuitenkin osallistuvat vain toimielimen jäsenet.

Hallituksen edustajan tehtävänä on

  • edistää toimielimen ja kaupunginhallituksen yhteistoimintaa
  • arvioida laillisuuden sekä kaupungin strategian ja taloudenhoidon näkökulmasta toimielimen päätösten sisältöä, tuoda kokoustyöskentelyssä esiin havaitsemansa poikkeamat päätösesitysten osalta sekä raportoida päätöksenteossa havaitsemistaan poikkeamista kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle mahdollisen otto-oikeuden käyttämiseksi.
  • saattaa toimielimelle kaupunginhallituksen näkemyksen käsiteltävässä asiassa, mikäli kaupunginhallitus on ottanut asiaan kantaa”

Kaupunginhallitus lopetti äänestyspäätöksellä tänä syksynä kaupunginhallituksen jäsenten läsnäolon lautakunnissa, silläpä me allekirjoittaneet kysymme, kuinka kaupunginhallitus jatkossa pystyy toteuttamaan sille kuntalaissa tämän osalta määrätyt tehtävät ja noudattamaan 5.9.2016 itsehyväksymiään pelisääntöjään.

Valkeakoskella 25.10.2021