KV 20.9.2021 Valtuustoaloite Sari Pulla-Savolainen ym.: – Puuroaamiaistarjoilu perussopetukseen

Aloitteet,Etusivu

Perusopetuksessa kokeiltiin halukkaille Naakassa ja Leppälässä 16.11-23.12.2020 puuroaamiaista. Edellytyksenä tälle oli, että valvonta suoritettiin koulun taholta. Tarjolla oli vaihdellen eri viljojen vesipuuro, vaihtoehtoisesti marjakeiton/marjojen/hillon/sokerin tai maidon kera.

Syy aamiaispuurokokeilulle ruokapalveluissa oli, että haluttiin selvittää, onko aamupuurolla vaikutusta aamupäivien opetustuntien levottomuuteen. Molempien koulujen rehtoreilla ja ruokapalveluhenkilöstöllä oli selkeä käsitys kokeiluun jälkeen, että aamupuuroon tarjoamiselle oli suora yhteys oppituntien rauhoittumiseen.

Korona pandemia (etäaterioiden valmistamiseen varautuminen ja tuotanto) sekä Roukon yhtenäiskoulun uuden keskuskeittiön Timjamin sisäänajaminen aiheuttivat sen, että puuroaamiaista ei voitu ottaa käyttöön koko Valkeakosken kaupungin perusopetuksessa syyslukukauden alkaessa 2021.

Keskuskeittiön toiminnan vakiintuessa ja koronan helpottaessa tulee arvioida uudelleen puuroaamiaistarjoilun aloittamista koko kaupungin perusopetuksessa lasten- ja nuorten yhdenvertaisuus huomioiden. Puuroaamiaisesta on ollut kokeilun jälkeen yhteydenottoja ja kyselyitä sekä oppilailta itseltään, vanhemmilta, vanhempain- että oppilasyhdistyksiltä. Puuroaamiaistajoilun käyttöönottoa puoltavat levottomuuden selvä vähentyminen aamupäivän oppitunneilla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Valkeakosken kaupunki selvittää kaupunginvaltuuston talousarviokokoukseen (vuosi 2021) mennessä aamiaispuurotarjoilun kokonaiskustannukset mukaanlukien kaikki työvoima-, raaka-aine, astiahuoltokulut jne. Koko kaupungin perusopetuksessa, jotta puuroaamiaistarjoilu olisi otettavissa käyttöön kevätlukukaudella 2022.


Valkeakoskella 20.9.2021