KV 20.9.2021 Valtuustoaloite Sari Pulla-Savolainen – Maksuton koulukuljetus myös aamu- ja/tai iltapäiväkerhoon osallistuville oppilaille (, mikäli he ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukyytiin)

Aloitteet,Etusivu

Koulutus- ja hyvinvointikeskus myöntää ja järjestää maksuttoman kuljetuksen koulumatkoille, kun kriteerit näiden saamiseksi täyttyvät. Maksuttomiin kuljetuksiin ei ole oppilailla oikeutta, mikäli oppilas käy aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa ennen koulupäivän alkua tai sen jälkeen.

Tämä ei ole perheiden arjen kokonaisturvallisuutta tukevaa eikä edistä millään muotoa perheiden hyvinvointia. Valkeakosken kaupunki voi näissä tilanteissa tulla perheitä vastaan ja myöntää oppilaalle, jolle on myönnetty maksuton koulukuljetus ja hänen osallistuessaan aamu- ja/tai iltapäiväkerhoon maksuttoman kuljetuksen.

Kustannusvaikutus on verrattain pieni, koska kyse on marginaaliryhmästä eli 1-2 vuosiluokilla olevista oppilaista, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen. Tätä marginaaliryhmää vielä kaventaa se, että kaikki heistä eivät osallistu aamu- ja/tai iltapäiväkerhoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Valkeakosken kaupunki myöntäisi maksuttoman koulukuljetuksen myös aamu- ja/tai iltapäiväkerhoon osallistuville oppilaille, mikäli he ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukyytiin.

Valkeakoskella 20.9.2021