KV 12.12.2022 Valtuustoaloite: Järvinen Pekka ym.: 1.–2. – luokkalaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan maksut

Aloitteet,Etusivu


Valtuusto käsitteli ja hyväksyi ap/ip – toimintaan liittyvän aloitteen juuri. Kuten kyseissä aloitteessa sanotaan ap/ip-toiminta on lapsille mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä. Valkeakoski on tuoreessa strategiassaan julistanut, että Valkeakoskella voidaan hyvin, ja että meillä panostetaan lapsiin ja
nuoriin.
Perheiden taloudellinen tilanne on yleisen talous- ja inflaatiotilanteen vuoksi
heikennyt nopeasti. Perheet etsivät säästökohteita ja viestiä on kantautunut,
että taloudellisten paineiden vuoksi muuten tarpeelliseksi kokemasta ap/ip-toiminnasta joudutaan osissa perheissä luopumaan.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että ap/ip-maksut puolitetaan ensi
vuonna ajalle tammikuu-kesäkuu, takautuvasti. Ja tilannetta tarkastellaan uudelleen elokuun alussa. Toivomme aloitteelle pikaista käsittelyä.