Lailla turvattu arvokas vanhuus – vihdoinkin


Nyt on säädetty ensimmäistä kertaa  Suomen historiassa laki vanhusten palveluista turvaamaan vanhusten oikeudet hyvään hoitoon ja arvokkaaseen kohteluun.

 • Vanhuspalvelulaki koskee kaikkia toimintamuotoja kotihoidosta laitoshoitoon
 • Ei ikärajaa: vanhukselle annetaan tarpeenmukaiset palvelut iästä riippumatta
 • Vanhuksen palvelutarve selvitetään moniammatillisessa tiimissä.
 • Kotiin vietävät palvelut ovat ensisijaisia.
 • Pitkäaikainen laitoshoito on vaihto vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on muuten iäkkään henkilön arvokkaan elämän turvallisen hoidon kannalta perusteltua
 • Henkilöstön määrään ja osaamisen vastattava vanhusten palveluntarpeeseen
 • Henkilöstön alimitoitukselle nollatoleranssi
 • Iäkkäälle avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä
 • Vanhukselle on nimettävä vastuuhenkilö.
 • Jokaiseen kuntaan tulee vanhusneuvosto.
 • Kiireelliseen hoitoon pitää päästä välittömästi ja kiireettömien palveluiden piiriin viivytyksettä, mutta vähintään kolmen kuukauden sisällä.