KV 20.9.2021 Valtuuustoaloite Pekka Järvinen ym.: Kuntalaisille virkistysalue Mallasveden saariin

Luonnossa liikkuminen on Suomessa lisääntynyt koronan myötä merkittävästi. Kansalaiset ovat heränneet huomaamaan kuinka merkittävä tekijä niin fyysisen kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta hetki rauhoittua luonnossa on. Valitettavasti varsin monet eivät pysty täysin nauttimaan meidän 40 kansallispuistosta tai vain oman kunnan alueella sijaitsevasta luontoretkistä ja vesistöstä.


Rajoituksia tuo perhe, liikkumisen vaikeus julkisen liikenteen puuttumisen vuoksi ym. Syitä on monia. Matalan kynnyksen mahdollistamiseksi on mietittävä miten saamme mahdollisimman monelle mahdollisuuden nauttia varsin lähellä olevista luontokohteista niin maalla kuin vesistössä.


Valkeakoskella on luonto lähellä ja sen käyttö on jo nyt monin tavoin mahdollistettu. Valkeakoski on aikanaan tehnyt erinomaisen hankinnan Voipaalan kartanon kaupassa. Varsinkin kun nyt on herätty siihen mahdollisuuteen minkä Voipaalan ja Rapolan kokonaisuus on tuonut. Kaupan yhteydessä saimme myös Mallasvedeltä saaria omistukseen. Saariin on vuosikymmenten aikana sijoittunut niin kalastajia, purjehtijoita, veneilijöitä ja nyt viimeisenä myös melojat ovat saaneet tukikohtansa. Näiden eri ryhmien toimintaa ei saa vaikeuttaa ja heille pitää luoda järkevät puitteet kehittää toimintaansa, joka on pääosin jatkunut häiriöttä vuosikymmenten ajan.


Saariin on osittain myös rakennettu kansalaisille nuotiopaikkoja ja Huhtasaaressa on pienimuotoinen vierasvenelaituri. Laiturin sijainti on nykyisessä paikastaan varsin hankala käytettävyydeltään koska paikka on kovin altis tuulelle. Laituriin ajo on myös oudolle hankala alueen karikkoisuuden vuoksi. Vierasvenelaiturille löytyy suojainen ja turvallinen paikka Kärsänlahden puolelta saaria.


Valkeakosken kaupungin pitäisi mahdollistaa kaikkien kuntalaisten mahdollisuus hyödyntää tuota meidän yhteisesti omistamamme omaisuutta ja mahdollisuutta nauttia luonnosta ja vesistöstä. Riuttasaareen on rakennettu kävelysilta joka mahdollista Valmarinniemen kautta pääsyn sinne, Riuttasaaressa on myös nuotiopaikkoja. Jotta kaikki saaret saataisiin kuntalaisten käyttöön tasa-arvoisesti, olisi Riuttasaaresta luotava yhteys Viitasaareen, Päärholminsaareen ja Huhtasaareen. Yhteyden luomiseksi saarien välille olisi rakennettava luontoon sopivat sillat. Jotta sillan rakentaminen Riuttasaaresta Viitasaareen olisi järkevää ja mahdollista kaupungin pitäisi hankkia omistukseensa Markunsaari. Mielestäni tuon saaren virallinen nimi on tämä. Saarta hallinnoin perikunta. Asioita hoitaa Kirsti Toivonen Urjalasta olen keskustellut saaren omistuksesta hänen kanssaan.


Tuon kansan suussa Simonsalmen yli tehtävällä sillalla pitäisi olla korkeutta sen verran että vesiliikenne, joka on kohtalaisen vilkasta isojenkin laivojen osalta, olisi jatkossa myös mahdollinen. Viitasaaren, Päärholmin saaren ja Huhtasaasen välinen salmi ei ole vesiliikenteen osalta ongelma liikenne on vähäistä ja tapahtuu pienemmillä veneillä. Tämä avaisi loistavan mahdollisuuden varsin laajaan ulkoilureittiin sekä retkeilyyn luonnon helmassa ja avaisi kaikille mahdollisuuksia läheisyyden vuoksi ja myös kaupungin omistamat saaret saataisi kuntalaisten käyttöön. Nyt saarien ulkoilukäyttö on varsin vähäistä ja vain vesiliikenteen kautta. Huhtasaaressa on yksi yksityisessä omistuksessa oleva kesämökki. Mökin osalta on huolehdittava, että kesäpaikan rauha säilyy.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin Markunsaaren saamisesta kaupungin omistukseen ja ryhtyy selvittämään ja luvittamaan aloitteen mukaisen toiminnan käynnistämiseksi.

Valkeakoskella 20.9.2021