Valkeakosken Sos. Dem. Kunnallisjärjestö ry

Etusivu,Vlk:n Sos.Dem. Kunnallisjärjestö ry

VALKEAKOSKEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN KUNNALLISJÄRJESTÖN HALLITUS 2020 -2021

Puheenjohtaja Pekka Järvinen
Varapuheenjohtaja Joni Kumlander
Sihteeri Pia Hänninen

Jäsenet: Pentti Bergmann, Reino Niska, Marja-Leena Niskanen, Sami Nuutinen, Ulla Eteläniemi, Erkki Eteläniemi,  Sari Pulla-Savolainen, Mervi Kaheinen-Niska, Pekka Simula,  Ilkka Seppälä, Tiina Seppälä, Pentti Hupanen ja Hannu Luukka