KV 27.6.2022 Valtuustokysymys: Nieminen Niina ym.: Valkeakosken kaupungin toimenpiteet liikenneturvallisuuteen Sorrilan koulun väistön ajaksi

Aloitteet,Etusivu

Sorrilan koulun väistö laajenee Sorrilan koulun purkamisen ja Sorrilan yhtenäiskoulun rakentamisen myötä. Valkeakosken kaupunki on osoittanut Sorrilan koulun alakoulun oppilaille väistötilat Sassiin, Tietolaan, Roukkoon sekä valmistuvaan vapaa-aikakeskukseen. Tämä tarkoittaa muutosta totuttuihin koulumatkoihin. Koulumatkat tulevat sisältämään useita riskialttiita kohtia, esim. Palmunmäen alla tienylitys, uuden vapaa-aikakeskuksen liikennevaloton risteys Sääksmäentien suuntaan ja Hakalantien ympäristö vilkkaine liikenteineen.

Vanhempien vastuulla on käydä kulkureitit lapsen kanssa läpi. Lapsi ei kuitenkaan aina osaa vielä havainnoida ja arvioida etäisyyksiä ja autojen nopeuksia. Lisäksi lapsi ei välttämättä osaa ohjata tarkkaivaisuuttaan oikeisiin asioihin. Siksi on tärkeätä, että tiedossa oleviin ongelmakohtiin puututaan etukäteen ja siten taataan kaikin mahdollisin keinoin liikenneturvalliset väylät väistötiloihin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme, että mitä toimenpiteitä Valkeakosken kaupunki on tehnyt ja ulee tekemään, jotta Sorrilan alakoululaisille on mahdollisimman liikenneturvalliset väylät kulkiessaan Sorrilan väistötiloihin?