KV 23.8. Petra Pikkanen ym.: Valkeakosken lasten parlamentti

Aloitteet,Etusivu

Lasten Parlamentti toteuttaa nuorisolain 8§ mukaisia lasten- ja nuorten kuulemistavoitteita. Tavoitteena on että lapsista kehittyy aktiivisia kansalaisia ja vaikuttajia omassa lähiympäristössään ja yhteiskunnassa. Toiminta tukee lapsen omaa sosiaalista vahvistumista. Lasten Parlamentin kautta lapsi oppii miten päätöksenteko tapahtuu ja miten kansalainen voi vaikuttaa asioihin.

Lasten Parlamentti ottaa kantaa lapsia koskeviin asioihin, tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii lasten äänitorvena kunnassa. Lasten Parlamentin tavoitteena on edistää lasten osallistumista ja vaikuttamista Suomen kunnissa. Toiminnan aatteellinen perusta on YK:n lasten oikeuksien sopimus.

Suomen ensimmäinen Lasten Parlamentti on jo 2001 vuonna perustettu Tampereen Lasten Parlamentti (TLP). Tampereen Lasten Parlamentti-malli toimii myös koko Suomen muiden Lasten Parlamenttien mallina. Lasten Parlamentti on toiminnassa monissa kunnissa mm.Tampereella, Nokialla, Jyväskylässä, Turussa jne.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Valkeakoskelle perustetaan lasten vaikuttamiskanavaksi Valkeakosken Lasten Parlamentti lisäämään lasten osallisuutta ja tuomaan lasten ääntä enemmän esiin päätöksentekoon.

23.8.2021 Valkeakoskella