Valtuustoaloite: Hänninen Pia ym.: Roukon koulun väistötilat

Aloitteet

KV 18.4.2016

Valtuutettu Pia Hänninen esitti allekirjoittamansa, valtuutettujen Sari Pullan,
Pentti Hupasen, Kari Heleniuksen, Erkki Rantasen, Reino Niskan, Jyrki
Kivisen, Kai Muukkosen, Kimmo Surkan, Henry Rantaniemen, Pekka
Järvisen, Sari Slawutan, Riitta Haapalan, Harri Laurilan, Maija Kuivaston,
Kaisa Sälken, Harri Asikaisen ja varavaltuutettujen Toivo Lehtosen ja Pekka
Kruusin allekirjoittaman seuraavan valtuustoaloitteen:
”Roukon koulu suljettiin viime vuoden marraskuussa johtuen vakavista
sisäilmaongelmista. Yli 500 oppilasta hajasijoitettiin muihin vapaan oleviin
tiloihin ympäri kaupunkia. Alkuperäinen ajatus oli, että hajautus on
väliaikainen ratkaisu tarkempien tutkimuksien ja niistä tehtävien
johtopäätöksien ajaksi. Roukko paljastui korjauskelvottomaksi, ja
kaupunginhallitus päätti jatkaa pohjoispuolen oppilaiden hajasijoitusta näillä
näkymin vuoden 2019 loppuun asti, kunnes uusi koulu Roukkoon on
rakentunut.
Hajasijoituksen ongelmat ovat jo näkyvissä. Sekä Hamkin, Tietotien Lukion
että Tyryn yläasteen oppilaat ovat saaneet jakaa opinahjonsa ala-astelaisten
kanssa, tiloissa, joita ei ole suunniteltu ala-asteikäisille. Roukkolaiset taas ovat
joutuneet sopeutumaan ja vaihtelemaan luokkatilojaan milloin
ylioppilaskirjoituksien, milloin yläkoululaisten jaksovaihteluiden vuoksi. Ja
meistä valtuustoaloitteen allekirjoittaneista kaikilla oppilailla tulisi olla oikeus
oman ikäluokkansa tarpeet täyttävään opetusympäristöön.
Vuokraelementtiratkaisu on euroiltaan kalliimpi toteuttaa kuin hajasijoitus
tässä vaiheessa, mutta pitkässä juoksussa hajautuksessa syntyvät ongelmat
tulevat paljon kalliimmaksi.
Siksi esitämme valtuustoaloitteena, että Roukon koulun väistö uuden koulun
rakentumiseen asti toteutetaan Kaupunginhallituksen kokouksessa 30.3.2016 §
115 vaihtoehto B:ta mukaillen, eli hankitaan riittävä määrä
vuokratilaelementtejä, jotta Roukon koulun oppilaille saadaan pysyvät, lähelle
sijoitetut ja sisäilmaltaan terveelliset oppimistilat väistön ajaksi.
Tilaelementtien sijoituspaikka voisi olla esim. Roukon alakenttä tai entisen
Roukon päiväkodin alue. Lisäksi toivomme aloitteellemme pikaista käsittelyä,
jotta koulut pääsevät tekemään tulevia lukuvuosisuunnitelmia.”

 

Kommentoi