17.6.2024 Valtuustokysymys Sdp, Vas, Vihreät: Sointulan asuinalueen palvelut ja niiden saatavuus

Teimme v 2021 esityksen Sointulan kokonaisvaltaisesta kehittämissuunnitelmasta, ja valtuusto hyväksyi sen yksimielisesti talousarviokäsittelyssään. Nyt Sointulan alueen kehittäminen on karkaamassa Pälkäneen tien varteen, jonne on suunnitteilla päivittäistavarakauppa ja varhaiskasvatusyksikkö. Mitä tämä tarkoittaa Sointulan kehitykselle?

Sillä esitämme valtuustokysymyksen kaupunginhallitukselle:
  1. Onko Valkeakosken kaupunki tehnyt kaiken voitavansa, jotta palvelut voitaisiin säilyttää Sointulan keskuksen kohdalla? Miksi ko. aluetta ei kehitetä kaupan, varhaiskasvatuksen ja muiden palveluiden osalta?
  2. Voisiko Sointulan keskuksen purkaa ja siihen paikalle rakennuttaa asuintalon, jonka kivijalkaan saisi alueen asukkaita palvelevia toimintoja? Onko selvitetty purettujen Innalantie 2 ja 4 alueiden sekä Sointulan kentän alueen sopivuus alueen palvelutarjonnan järjestämiseen?
  3. Kuinka v 2021 päätetty Sointulan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma on edennyt?
  4. Miten kaupunki on kuullut Sointulan asukkaita tulevien hankkeiden osalta, ja onko alueella tehty asukaskyselyä palveluiden kehittämisen osalta?

    Valkeakoskella 17.6.2024