EI ryhmäkokojen kasvattamiselle Vlk:n kouluissa

Me emme hyväksy ryhmäkokojen kasvattamista perusopetuksessa Valkeakoskella  ensi valtuustokaudella.

T: SDP VLK Kuntavaaliehdokkaat 4.10.2012

*************

Hyvä ja turvallinen koulu kaikille

Peruskoulun jälkeenkin jokainen tarvitsee koulutusta ja se täytyy taata kaikille. Nuoren itsenäistymisen kynnyksellä merkitystä ei ole vain lukion ja ammatillisen oppilaitoksen sijainnilla, vaan opetustarjonnalla ja joustavilla opiskelumahdollisuuksilla on ratkaiseva merkitys.

Suomalainen koulutus on hyvää ja tehokasta. Koulutiensä voi aloittaa oman asuinalueensa koulussa, saada terveellisen kouluruoan, laadukasta opetusta ja tarvitessaan myös erityistä tukea. Peruskoulun keskeisiä elementtejä ovat jokaiselle lapselle riittävän huomion mahdollistavat ryhmät, monipuoliset opetussisällöt, hyvät ja pätevät opettajat sekä riittävä erityinen tuki. Kaikille pitää olla mahdollisuus päästä yhteiseen lähikouluun, joka vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ennaltaehkäisee ongelmia.

Jokaisen koulun pitää olla turvallinen, kiusaamaton ja rauhallinen koulu. Tehostetun tuen ja erityisen tuen on oltava oppijan saatavilla jokaisessa peruskoulussa. Opettajalla pitää olla riittävät välineet puuttua työrauhaongelmiin. Jokaisen oppilaan pitää saada tarvitessaan tukea ja turvaa. Hyvässä koulussa myös ongelmissa olevat ja ongelmia aiheuttavat oppilaat saavat tukea. Kurinpidonkin tavoitteena on lapsen kasvatus ja jokaisen saattaminen oikealle polulle.

Lapsen ja vanhemman pitää voida myös luottaa siihen, että jokainen koulu on lapselle paras koulu. Siksi jokaisen koulun pitää pystyä antamaan oppilaalle kaikki koulunkäynnissä tarvittava tuki; parhaiten tuen saantia edesauttaa oppilasryhmien riittävän pieni koko, varhainen puuttuminen ja välittäminen.

Koulujen väliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvulla. Lukutaidossa ero tuloksiltaan parhaimpien ja heikoimpien koulujen välillä vastaa jo 2,5 vuoden oppimista. Ero ei johdu koulujen laadusta vaan eroista niiden toimintaympäristössä. Erityisesti koulujen välisiä eroja selittää vanhempien koulutustaso sekä työttömyyden ja maahanmuuttajien määrä. Toimintaympäristöstä johtuvat erot kertovat, että joissakin kouluissa lapset tarvitsevat koululta enemmän tukea edetäkseen opin tiellä. Kun koulu ei pysty oppilaille puuttuvaa tukea tarjoamaan, tulokset jäävät alemmiksi.

Jokainen koulu haluaa antaa jokaiselle oppilaalle riittävän tuen, joka ei tällä hetkellä aina kuitenkaan toteudu. Mitä enemmän lapset tukea tarvitsevat, sitä paremmin pitää koulun olla resursoitu. Voidakseen vastata jokaisen oppilaan tarpeisiin täytyy koulun saada resurssinsa tarpeen mukaan. Jaettaessa perusopetuksen rahoitusta kunnille ja kouluille tuleekin ottaa huomioon koulujen toimintaympäristö, erityisesti väestön koulutustaso. Näin koulu, joka kohtaa paljon haasteita, saa myös riittävästi resursseja näiden haasteiden voittamiseen. Silloin vanhemmat voivat luottaa jokaiseen kouluun ja jokainen koulu on lapselle paras koulu.

SDP haluaa:

  • jokaisen oppilaan saavan koulussa riittävän tuen
  • koulun saavan resurssinsa tarpeen mukaan
  • opetusryhmät, joissa jokainen lapsi voidaan huomioida
  • työrauhaa kouluihin