Valkeakosken kaupungin on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta

Etusivu


Valkeakosken SDP:n, vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmät vaativat, että Valkeakoski jatkaa maksuttomien oppimateriaalien tarjoamista oppivelvollisille kuten tähänkin asti. Valtuustoryhmät jättävät yhdessä seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa kesäkuussa aloitteen, jossa maksuttomat oppimateriaalit turvataan oppivelvollisille nuorille sen vuoden loppuun asti, jona nuori täyttää 20 vuotta.

Maksuton toinen aste otettiin käyttöön valtakunnallisesti elokuussa 2021 ja samalla oppivelvollisuus nousi 18 ikävuoteen. Oppivelvollisille myönnettiin maksuttomat oppimateriaalit sen vuoden loppuun asti, jona nuori täyttää 20 vuotta. Muutoksen ansiosta jokainen nuori saa lukion tai ammatillisen koulutuksen tutkinnon suoritettua riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. 

Nyt Petteri Orpon hallitus on päättänyt rajata toisen asteen maksuttomuutta sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 18 vuotta. Hallituksen päätös tarkoittaa, että toisen asteen opinnot tulisivat maksullisiksi kesken opintojen, useimmille viimeisen vuoden osalta.

  • Maksuttomuus vaikuttaa koulutuksen tasa-arvon toteutumiseen ja vähentää eriarvoisuutta. Nuori voi hakeutua haluamaansa opiskelupaikkaan riippumatta perheensä taloudellisesta tilanteesta, toteaa vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Veera Kiretti. 

Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan 45 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista koki maksuttomuuden vaikuttaneen lukioon hakeutumiseen. Maksuttomuus on vaikuttanut päätökseen erityisesti opiskelijoilla, joiden vanhemmista vähintään toinen on työtön, kumpikaan vanhemmista ei ole korkeakoulutettuja tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi. 

  • Viime hallituskaudella tehty päätös toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta muuraa tasa-arvoisen yhteiskunnan kulmakiven; sen että jokaisella suomalaisella nuorella on mahdollisuus kouluttautua taustastaan ja varallisuudestaan riippumatta. Hallituksen säästöesitys kohdistuu nimenomaan heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja perheisiin lisäten siten eriarvoisuutta jokaisessa Suomen kunnassa. Toivottavasti kunnat ovat hereillä, lisää kaupunginhallituksen sdp-jäsen Pia Hänninen.

Hallituksen päätäs rajata maksuttomuutta on herättänyt laajaa vastustusta koulutuskentällä. Suomen lukiolaisten liitto on todennut muutoksen olevan erityisen kipeä niille nuorille, joilla on vaikeuksia toimeentulon, terveyden tai oppimisen kanssa. Suomen Vanhempainliitto on sanonut päätöksenen olevan ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että jokainen nuori suorittaisi toisen asteen tutkinnon loppuun. Myös opettajien ammattijärjestä OAJ on ilmaissut huolensa uudistuksesta ja todennut sen sotkevan koulutuksen järjestäjän, rehtoreiden ja opettajien arkea. 

  • Valkeakosken kaupungin ei pidä toimeenpanna hallituksen päätöstä, vaan jatkaa maksuttomien oppimateriaalien tarjoamista toisen asteen loppuun asti. Hallituksen päätäksellä tavoitellut säästöt voivat jäädä saavuttamatta muutoksen aiheuttaman kasvavan työmäärän ja hallinnollisen byrokratian vuoksi. On tärkeää keskittyä turvaamaan tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet turhan lisätyön ja byrokratian sijasta, muistuttaa kaupunginhallituksen jäsen Anna Weckström.

Hallituksen haitallisista uudistuksista on poikettu paikallisesti myös aiemmin, kun kunnat jättivät toteuttamatta varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kasvattavia ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajaavia Sipilän hallituksen päätöksiä.

Maksuttomuuden keskeyttäminen kesken tutkinnon aiheuttaisi kaupungille hallinnollisia kustannuksia sekä kuormittaisi rehtoreiden ja opettajien työtä. Kaupungin taloudellinen panostus tulisi osoittaa nuorten koulutuksen turvaamiseen hallinnon lisäämisen sijaan.

On tiedossa, että syrjäytynyt nuori tulee maksamaan yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa. Jos panostamalla maksuttomaan toiseen asteeseen saadaan koulupudokkaiden määrä edes yhdellä vähenemään, on taloudellinen panostus ollut kannattava, inhimillisestä puolesta puhumattakaan. 

https://beta.tieto.avi.fi/nuorten-syrjaytyminen