Valtuustoaloite 17.6.2024 Sari Pulla ym: Otetaan käyttöön Barnhus verkkokoulutus, jonka tarkoituksena on antaa ammattilaisille keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja toimia väkivaltaepäilyissä

Aloitteet,Etusivu

Hyvinvointialueen määrärahojen supistuessa entisestään, karkaavat myös sen palvelut yhä kauemmaksi valkeakoskelaisilta. Hyvinvointijaosto on tehnyt sivistysjohtajan sekä hyvinvointikoordinaattorin kanssa työtä, jotta Valkeakosken ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhdyspintatyö tunnistettaisiin vastuuhenkilöineen sekä vaikuttamismahdollisuudet KotiKoskista Pirhaan päin vahvistuisivat. Tämä on kuitenkin pitkä ja kivinen tie ja pohtia saattaa löytääkö se tie koskaan perille.

Paras ja monessa tapauksessa tehokkain tapa on toimia lasten ja nuorten omissa normaaleissa ympäristöissä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Usein asiat ilmaantuvat juuri näissä lapsen arjen kehitysympäristössä. Panostamalla ammattilaisten osaamiseen ja koulutukseen Valkeakoskella, panostamme myös lastemme ja nuortemme hyvinvointiin.

Lapsen väkivaltakokemuksen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Keinot, joilla tunnistaa lapseen kohdistuvaa väkivaltaa sekä keinoja toimia väkivaltaepäilytilanteessa, ei kaikesta koulutuksesta huolimatta ole itsestään selvää. Niin varhaiskasvatuksen hoitajan kuin perusopetuksen opettajankin on tärkeää myös tietää, miten keskustella väkivaltaa kokeneen lapsen kanssa ja, kuinka toimia lapsen tukena arjessa niin päivähoidossa kuin koulussakin. Lapsen kohtaama väkivalta on monimuotoista. Se voi olla fyysistä tai henkistä. On tärkeää, että lasten kanssa työskentelevät kouluttautuvat, jotta osataan toimia vaikeissakin tilanteissa nyt ja tulevaisuudessa. Lapsena koetun väkivallan ei tarvitse varjostaa koko elämää.

Muun muassa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville on suunnattu maksuton verkkokoulu Barnahus, jonka tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä toimia niissä tilanteissa. Lisäksi koulutus antaa työkaluja tukea väkivaltaa kokenutta lasta oman työn arjessa. Barnahus-mallin avulla autetaan väkivaltaa kokeneita lapsia ja nuoria mahdollisimman lapsiystävällisesti. Maksuton Barnahus verkkokoulu löytyy mm. osoitteesta verkkokoulut.THL.fi ja Barnahus- mallista on niin ikään luettavissa THL:n sivuilla. Ammattilaisille suunnatun koulutuksen maksuttomuusta ehkä osittain selittää se, että Barnhus- malli sai 1 900 000 euroa valtionavustusta em. mallin kehittämiseen ja jalkauttamiseen vuodelle 2024. Barnahus verkkokoulutuskokonaisuuden toteutusta suunniteltaessa on luonnollista ottaa tähän mukaan myös valkeakosken kaupungin henkilöstö- ja kehittämispäällikkö.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Valkeakosken kaupunki ottaa ainakin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksesssa (laajentuen myöhemmin myös nuorisopalveluihin etc.) maksuttoman Barnhus verkkokoulutuksen, jonka tarkoituksena on antaa ammattilaisille keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja toimia väkivaltaepäilyissä.

Valkeakoskella 17. kesäkuuta. 2024