Valtuustoaloite: Pulla Sari ym.: Liikenneturvallisuuden parantaminen Kangasalantiellä ja Ruskolammintiellä

Aloitteet
KV 14.9.2015 § 96 Valtuutettu Sari Pulla esitti allekirjoittamansa ja valtuutettujen Henry Rantaniemen, Pekka Järvisen, Pia Hännisen, Toivo Lehtosen, Pentti Hupasen, Pekka Kruusin, Kari Heleniuksen,…

Valtuustoaloite: Pulla Sari ym.: Osittainen hiekoittaminen kevyenliikenteen väylillä

Aloitteet
KV 16.3.2015 § 46 Valtuutettu Sari Pulla esitti allekirjoittamansa ja lisäksi valtuutettujen Pia Hännisen, Pekka Järvisen, Henry Rantaniemen, Kimmo Surkan, Sari Slawutan, Sari Ilovuoren, Reino…

Valtuustoaloite: Pulla Sari ym.: Peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus Yrityskylässä

Aloitteet
KV 16.3.2015 § 45 Valtuutettu Sari Pulla esitti allekirjoittamansa ja lisäksi valtuutettujen Pia Hännisen, Pekka Järvisen, Henry Rantaniemen, Kimmo Surkan, Sari Slawutan, Sari Ilovuoren, Reino…

Valtuustoaloite: Pulla Sari ym.: Vuoden vanhusteko palkinto

Aloitteet
KV 13.10.2014 Valtuutettu Sari Pulla esitti allekirjoittamansa sekä valtuutettujen Pia Hännisen, Pekka Järvisen, Kimmo Surkan, Henry Rantaniemen, Jyrki Kivisen, Reino Niskan, Petra Pikkasen, Sari Ilovuoren,…

Valtuustoaloite: Pulla Sari ym.: Ehkäisevään toimeentulotukeen ainakin 3,3 %:n määrärahavaraus vuodelle 2015

Aloitteet
KV 25.8.2014 § 84 Valtuutettu Sari Pulla esitti allekirjoittamansa ja lisäksi valtuutettujen Henry Rantaniemen, Pekka Järvisen, Pentti Hupasen, Toivo Lehtosen, Petra Pikkasen, Reino Niskan, Pekka…

Valtuustoaloite: Sari Slawuta ym.: Paikallisliikenteen vuorojen tarkistaminen ja selvitys koulubussin käyttöönoton vaihtoehdoista

Aloitteet
Koulumatka eikä se saa olla oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Perusopetuslaki määrittää lapselle oikeuden maksuttomaan koulukuljetukseen yli 5 km matkoilla. Valkeakoskella 1. ja 2.…

Valtuustoaloite: Pia Hänninen ym.: Ympäristöohjelman laatiminen ja toteuttaminen Valkeakoskella

Aloitteet
Kaupungilla on lakisääteinen vastuu ympäristöstä. Sitä säädellään monin erin lain ja säädöksin, jotka ovat vähimmäisvaatimus kaupungin ympäristöön liittyvissä toiminnoissa. Jo jokapäiväisillä valinnoilla ja pienillä teoilla…

Valtuustoaloite: Pulla Sari ym.: Varhaiskasvatuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukipalveluiden kehittämisohjelma

Aloitteet
KV 17.6.2013 § 88 ”Lasten vanhempien ottaessa yhteyttä poliittisiin luottamushenkilöihin lastansa koskevissa asioissa, on ylitetty varmasti vähintään ison hevosen korkuinen kynnys ennen kuin, on painettu…

Valtuustoaloite: Surkka Kimmo ym.: Liikunta- ja urheiluluokkien perustaminen Valkeakoskelle

Aloitteet
KV 29.4.2013 § 69 ”7-11-vuotiaista lapsista vain alle puolet liikkuu luonnollisen kehityksen ja terveyden kannalta riittävästi. Jopa 20 % kyseisen ikäryhmän lapsista ei liiku käytännössä…

Valtuustoaloite: Pulla Sari ym.: Mielenterveyttä edistävä toiminta perusopetuksessa

Aloitteet
KV 29.4.2013 § 68 ”Psykiatristen sairaanhoitajien kouluissa toteuttama mielenterveyden edistämistyö on uusimielenterveystyön kehittämiseen perustuva toimintamuoto Suomessa. Palveluiden uudelleen järjestäminen ja tuominen koulukontekstiin perustuu niiden saatavuuden…