Valtuustoaloite: Hänninen Pia ym.: Kasvatus- ja opetuskeskuksen palveluverkkosuunnitelman päivitys

Aloitteet

KV 26.6.2017
Valtuutettu Pia Hänninen esitti allekirjoittamansa sekä valtuutettujen Reino Niskan, Hannu Jokisen, Petri Latosaaren, Henry Rantaniemen, Pekka Järvisen, Taina Koivurannan, Vilho Lehtisen, Kari Heleniuksen, Pentti Hupasen, Anne Rikassaaren, Erja Elorannan, Joni Kumlanderin, Mikko Skaffarin, Sari Pulla-Savolaisen, Teuvo Niemisen, Petri Niemisen, Marko Tuomisen, Antti Selkeen ja Riitta Haapalan allekirjoittaman seuraavan hallintosäännön 15 luvun 104 §:n mukaisen valtuustoaloitteen:

Valkeakosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2015 nyt voimassa olevan kasvatus- ja opetuskeskuksen palveluverkkosuunnitelman. Niin maailma kuin Valkeakoskikin on muuttunut jo lyhyessä ajassa niin paljon, että mielestämme jo nyt on tarve tarkastella kyseisen asiakirjan sisältöä. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kasvatus- ja opetuspalvelut tulevat olemaan kaupungin järjestämien palveluiden keskiössä, ja Valkeakoskella tulee olla ajantasainen ja tarkoituksenmukainen palveluverkko niin peruskoulujen ja varhaiskasvatuksenkin saralla. Tarkastettavia asioita ovat esim. ryhmäkoot, tuntijako, alan kiinteistöjen investointijärjestys ja siihen liittyvät asianmukaiset väistötilat. Lisäksi yhtenäiskouluun liittyvät kirjaukset kaipaavat myös päivityksiä ja tarkennuksia. Silläpä esitämme, että perustetaan kasvatus- ja opetuskeskuksenpalveluverkkosuunnitelman päivityksen valmisteleva työryhmä, joka koostuu sekä virkakunnasta että luottamushenkilöistä.

Huomioitavaa on, että tämä valtuustoaloite ei saa hidastaa Roukon koulun rakentamisprosessia.

 

Kommentoi