Valtuustoaloite: Pulla Sari ym.: Liikenneturvallisuuden parantaminen Kangasalantiellä ja Ruskolammintiellä

Aloitteet

KV 14.9.2015
§ 96 Valtuutettu Sari Pulla esitti allekirjoittamansa ja valtuutettujen Henry
Rantaniemen, Pekka Järvisen, Pia Hännisen, Toivo Lehtosen, Pentti Hupasen,
Pekka Kruusin, Kari Heleniuksen, Erkki Rantasen, Petra Pikkasen, Reino
Niskan, Sari Ilovuoren, Jyrki Kivisen ja Kimmo Surkan allekirjoittaman
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa todetaan, että
liikenneturvallisuuden kehittämisessä on tärkeää kuulla asukkaiden
näkemyksiä sekä eri liikkujaryhmien tarpeet on otettava
liikenneturvallisuudessa huomioon. Ruskolammintiellä on Valkeakosken
keskustan päästä tultaessa katuvalaisimet, jotka kuitenkin loppuvat pitkälti
ennen saavuttaessa Ruskolammintien ja Kangasalantien risteykseen. Tätä
valaisematonta tienpätkää kulkevat sekä autoilijat, pyöräilijät että jalankulkijat.
Syys- ja talviaikaan valoisan ajan ollessa lyhyt, on tämä osa Ruskolammintietä
varsin haasteellinen hämärässä kulkeville. Liikkujaryhmämäärä tähän
liittymään on suuri, sillä Kangasalantiellä sijaitsee risteyksen vastakkaisella
puolella joukkoliikennepysäkki (ainoa Ruskolammintiellä asuville), jonne
etenkin pienet ja isot koululaiset joka arkipäivä suuntaavat.
Teknisesti valaistus Ruskolammintien loppupäähän olisi varsin helppo
toteuttaa. Valaisemattomalla tieosuudella on no nyt valmiina tolppia, joihin
valaistus olisi mahdollista asentaa ja kenties lisäämällä muutama
valaisintolppa. Tämä myös toimeenpantaessa tukisi
liikenneturvallisuussuunnitelman näkemystä pienestä ja halvasta, mutta erittäin
tehokkaasta toimenpiteestä liikenneturvallisuuden parantamisessa
tieympäristöä selkiyttämällä valaistusta lisäämällä.
Kangasalantiellä Ruskolammintien vastakkaisella puolella oleva
joukkoliikennepysäkki (Valkeakosken keskustaan päin) ei omaa selkeää,
turvallista ja helppokulkuista yhteyttä. Pysäkki sijaitsee 80:n
nopeusrajoitusalueella. Em. nopeusrajoitus alkaa tällä hetkellä Kangasalan
suunnasta läheltä Pakaraisentietä, josta on matkaa ko. joukkoliikennepysäkille
noin 900 metriä auton matkamittarilla mitattuna. Ajoneuvoliikennettä voidaan
eittämättä rauhoittaa nopeuksia alentamalla ja täten muiden liikkujaryhmien
turvallisuutta parantaen. Valaisemattoman pysäkin ja sitä lähistöllä olevien
risteysalueiden pimeyden vuoksi olisi järkevää, että 80:n nopeusrajoitus ei
alkaisi kuten nyt läheltä Pakaraisentietä vaan vasta joukkoliikennepysäkin
jälkeen.
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa mainitaan liikenneturvallisuuden
ympäristön parantamistoimenpiteissä joukkoliikennepysäkeistä, että
pysäkkialueet tulee varustaa sadekatoksella, opasteilla, istuimilla ja roskaastialla.
Näiden puute lienee hyväksyttävää, mutta pysäköintialueet tulee
valaista kirkkaasti. Näin ei Kangasalantien pysäkillä (Ruskolammintieltä
tultaessa). Joukkoliikennepysäkille on saatava asianmukainen valaistus.
VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Sivu
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Valkeakosken
kaupunki selvittää valaistusta Ruskolammintien loppupäähän, alentaa
Kangasalantien nopeusrajoitusta 60:een Km/h:ssa vasta joukkoliikennepysäkin
jälkeen ja valaista Kangasalantiellä Ruskolammintietä vastapäätä oleva
joukkoliikennepysäkki.”

Kommentoi