Valtuustoaloite: Pikkanen Petra ym.: Terveyskeskuksen sähköinen ajanvarausjärjestelmä

Aloitteet

KV 12.9.2016

Valtuutettu Petra Pikkanen esitti allekirjoittamansa sekä valtuutettujen Harri
Laurilan, Henry Rantaniemen, Pekka Järvisen, Sari Pulla-Savolaisen, Reino
Niskan, Erkki Rantasen, Kari Heleniuksen, Kimmo Surkan, Pentti Hupasen,
pia Hännisen, Sari Slawutan, Marjo Valkaman, Minna Kampparin, Pauli
Korpelan, Petri Niemisen, Maija Kuivaston, Kaisa Sälken, Kai Muukkosen,
Kimmo Seppälän, Toivo Lehtosen, Sari Ilovuoren, Riitta Haapalan ja
varavaltuutettujen Erkki Tammisen sekä Sari Hellstenin allekirjoittaman
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Elämme vahvasti digiaikaa. Digitalisaatio helpottaa monella tapaa arkeamme,
kun osaamme hyödyntää kaikki sen suomat mahdollisuudet. Monissa kunnissa
Sodankylästä Helsinkiin on käytössä sosiaali- ja terveyskeskuksien palveluissa
mahdollisuus sähköiseen ajanvaraukseen. Esimerkiksi hammashuollossa,
fysioterapiapalveluissa ym.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Valkeakosken kaupungin
sosiaali- ja terveyskeskus ryhtyy selvittämään mahdollisuutta ottaa käyttöön
sähköinen ajanvarausjärjestelmä puhelimitse tapahtuvan
ajanvarausjärjestelmän rinnalle.”

Kommentoi